Vil bygge 13 kilometer fra skole: – Alle nye boliger bør ha gang- og sykkelvei til skole og sentrumsfunksjoner

foto