Millionbevilgning: Mål om byggestart for gangbro i løpet av året

foto