En av disse kan bli framtidas hurtigbåt – både foilteknologi og luftpute er representert

foto