Millionoppgraderinger: Tapper ned vann til under minstemålet

foto