Bortsett fra ett prosjekt: Stadsbygd/Rissa-prosjektet.

– Der vil vi gjøre opp status i august, så til jul og en siste runde til påske neste år. Så får vi se om vi finner en gjennomførbar løsning innenfor de rammene vi har, sier Knut Sundet.

LES OGSÅ:* Godt i gang med de første veiparsellene - Fosna-Folket

– Sluttføring i 2018 og 2019

– Men ellers er alt i god rute?

– Ja, det er sluttføring av alle prosjekter i løpet av enten i år eller kommende år i både Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan og Osen. Det som kan komme senere er delprosjekter som har kommet til i ettertid.

– Det er sluttføring av alle prosjekter i løpet av enten i år eller kommende år i både Ørland, Bjugn, Roan og Osen. Det som kan komme senere er delprosjekter som har kommet til i ettertid, sier daglig leder Knut Sundet i Fosenvegene.

Osen

Fosna-Folket tok sist uke en runde på parsellene langs fylkesvei 715 i Osen. Nordmelansfossen, Fuglmoen og Krommen-Nylandet skal stå ferdig i løpet av i år. I tillegg skal fortauet i sentrum bli bygget i løpet av høsten i år.

Røstad Entreprenør AS fra Verdal har hovedentreprisen på arbeidene i Osen. Kostnadsberegningen ligger på rundt 90 millioner kroner eksklusiv moms. Arbeidet omfatter bygging av 7,5 kilometer ny vei og 500 meter med fortau. Oppdraget er delt opp i seks delparseller.

– Alt følger framdriftsplanen også i Osen, bekrefter Knut Sundet.