Her har det ikke kommet så mye nedbør på et døgn siden 2013

Kråkmoveien i Indre Fosen kommune bærer onsdag formiddag preg av mye nedbør den siste uka Foto: Snorre Berg