Her har det ikke kommet så mye nedbør på et døgn siden 2013

foto