River av bygningsdeler etter brann: – Har en formening om hvor den startet