Unnlot å snakke om støy: – Det var en strategi for å få kampflybasen hit