Mener boliger har blitt mindre verdt: – Det er klart at tålegrensen er overtrådt