Landet blir delt i tre. Slik blir det i Midt-Norge