Vil bygge bolig: Skal gi årlig innsparing på 2,3 millioner