Elever på Frøya i karantene etter smitteutbrudd i Ørland

foto