40 år siden Kongen åpnet dette Fosen-sambandet

foto