Søker folk til nytt oppdrettsanlegg på Fosen

foto