Arbeidet er ventet å være ferdig en gang i 2020.

1590 meter tunnel

Berfjorden er i dag en svært rasutsatt veistrekning.

I desember 2016 gikk et større steinras som stengte veien i flere dager. Skolebussen passerte stedet ikke lenge før store steinblokker traff og delvis knuste veibanen. Etter hendelsen ble det fortgang i planene om ny vei.

Fosna-Folket var med inn i rasområdet i desember 2016. Foto: Alexander Killingberg

Fylkestinget vedtok i juni i fjor å bygge to nye tunneler i fjordarmen: Den 920 meter lange Måviktunnelen på nordsiden og den 670 meter lange Berfjordtunnelen på sørsiden. I tillegg blir det også bygd en del ny vei under åpen himmel.

I videoen øverst i artikkelen kan du selv prøvekjøre nyveien.

Siste godkjenning

Veiprosjektet i Berfjorden er et såkalt rassikringsprosjekt i regi av fylkeskommunen. Selv om Fosenvegene står for planleggingen og gjennomføringen, er prosjektet ikke bompengefinasiert gjennom Fosenpakken.

Måvika med Måviktunnelen til venstre. Dagens vei går langs fjorden til høyre. Foto: Statens vegvesen

Prisen på veiprosjektet i Berfjorden var i juni i fjor beregnet til 180-211 millioner kroner. Det går frem av Sør-Trøndelag fylkestings vedtak. I det samme vedtaket står det at «prosjektet finansieres gjennom forskuttering av fylkets framtidige rassikringsmidler med inntil kr 190 mill eks mva. og tilskudd fra Roan kommune med kr 30 mill inkl mva».

Senere i år skal det gjøres et endelig kostnadsoverslag. Saken må deretter tilbake til fylkesutvalget for endelig godkjenning av kostnadsramme.

Daglig leder Knut Sundet i Fosenvegene forventer at prosjektet er ute på anbud i august eller september.