Startet opp i 2017. Nå flytter 16 ansatte inn i nytt bygg

foto