Om ny kommunefugl: - Vet at det er den når det er strømbrudd