- Vi har full åpenhet overfor russerne, noe de normalt ikke har overfor oss når de øver

foto