Får bedriftspris: Har gått fra en idé til konsern med 50 ansatte på 5 år