Går for helt nytt linjetilbud på den videregående skolen