- Utbyggingen er ulønnsom for Norge som nasjon

foto
Professor Torstein Arne Bye (innfelt) er direktør for avdeling for økonomi, energi og miljøstatistikk i Statistisk Sentralbyrå. I tillegg er han professor i blant annet energiøkonomi. Bye mener vindkraftutbyggingen ikke er lønnsom. Bildet viser vindparken på Bessakerfjellet sett fra Straum i Roan. Foto: Alexander Killingberg/SSB