- Utbyggingen er ulønnsom for Norge som nasjon

foto