I løpet av helga ble to rådyr påkjørt i regionen til Rissalensmannskontor. Det ene måtte bøte med livet 500 meter fra Krinsvatn, iretning Åfjord. Det andre fikk et ublidt møte med et kjøretøy vedBrødreskiftbergene.