Fosna-Folket skrev denne uka om oppgraderinga av Stokksund barnehage, som er i dårligere fysisk stand enn forventet. I budsjettet er det satt av 1,65 millioner kroner til prosjektet, mens laveste anbud ligger på 1,944 millioner kroner. Administrasjonen foreslo å bevilge 250.000 kroner ekstra. I tillegg ønsket man å gjennomføre flere omtalte sparetiltak. I onsdagens møte innstilte derimot formannskapet på å øke ekstrabevilgningen til 400.000 kroner. Forslaget kom fra Senterpartiets Tone Bårdli, og ble enstemmig vedtatt. Det er kommunestyret som endelig behandler saken.