Etter Farmen-deltakelsen satser Finn Olav Odde å bli nominert som Senterpartiets ordførerkandidat i hjemkommunen Ørland. Odde har allerede 20 års fartstid som lokalpolitiker for Senterpartiet, og er ikke redd for å målbære sine meninger.

Verdsetter naturen

Fosen-halvøya, der Ørland ligger, er gjennom tildelte vindkraftkonsesjoner utpekt som et nasjonalt sentrum for store vindmølleparker. Dette passer Farmen-deltakeren dårlig. Odde, som i mange år har vært ansatt i det lokale kraftselskapet, er sterk motstander av at norsk natur skal bli stedet for store vindmølleparker. Ikke bare fordi han mener det ødelegger naturen.

-Skjulte subsidier

- Vindmølleparker blir for dyr kraft. De såkalte grønne sertifikater er egentlig ikke annet enn en form for skjulte subsidier, mener Odde.

- Mine politiske grunnverdier ligger i Senterpartiet. Jeg vil ta hele landet i bruk. Jeg kan også skjønne de kommunene som ser sitt snitt til å øke inntektene ved å få vindmølleparker. Men de store verdiene havner helt andre steder.

-Lokale verdier

Odde sier til fosna-folket.no at han ser både vann- og vindkraft som ressurser som når de utnyttes må skape lokale verdier. Derfor synes han det er helt greit med mindre vindmøller som stedbunden næring, gjerne tilknyttet gårdsbruk. Odde presiserer at han ikke med det vil åpne for en skog av slike vindmøller på det enkelte gårdsbruk, men kanskje en eller to møller.

Bosetting

- En slik ordning kan kanskje berge mange gårdsbruk fra nedleggelse, og være med på å opprettholde sysselsetting og bosetting i en del distrikter som i dag avfolkes, mener Farmen-Finn. Han legger til at han også er tilhenger av at småskala vannkraft i større grad utnyttes, der det ikke skaper konflikter i forhold til naturen omkring.

- Sats på nettet

- I et nasjonalt perspektiv er overføringsnettet for kraft i dag av en kvalitet som betyr at mye kraft kommer bort som regelrett svinn underveis. Satser vi på å fornye dette, og mange steder redusere avstanden mellom trafo-stasjonene, vil det være en bedre investering enn at vi alle skal subsidiere kostbar utbygging av store vindkraftparker i norsk natur, sier Senterparti-politikeren som søndag kveld er klar for sin tredje tvekamp på rad på TV2.