Alle inviteres til å delta i markeringen av dette.

Ved tusenårsstedet

På formiddagen starter det hele med et jubileumsarrangement i Roan kirke, før det fortsetter med mat og drikke ved rådhuset like ved.

Roan kirke er for øvrig Roan kommunens tusenårssted. Den er fra 1702 og går også under betegnelsen Fosenkatedralen.

Roan kirke og husene på prestegården på et bilde fra før 1884, det vil si mens Roan fortsatt var en del av Bjørnør kommune.

Bjørnør

Det var 1. juni 1892 at daværende Bjørnør kommune ble delt opp i kommunene Stoksund, Roan og Osen. Kommunen var med andre ord ikke involvert i den forrige store kommunereformen på 1960-tallet.

Mens Roan og Osen ble selvstendige kommuner i 1892, inngikk Stoksund i Åfjord kommune.