- Alle Senterpartimedlemmer kommer til å stemme mot sammenslåing i hele Fosen. Vi hadde et kjempemessig møte som var meget produktivt, sier varaordfører Liv Darell i Rissa, som også er gruppeleder for Senterpartiet i kommunen.

Større perspektiv

Darell sier det selvfølgelig var noen brytninger i partigruppene før man ble enige. Resultatet er en felles uttalelse på vegne av partiet i alle de sju kommunene på Fosen.

- Det blir ofte sånn at man ser mye på sin egen kommune. Når vi ser hele Fosen under ett får man et litt annet perspektiv, sier varaordføreren.

Folkeavstemningene sa nei

I uttalelsen sin trekker Senterpartiet frem prosessen om en kommune på Fosen som Fosen regionråd jobbet frem i 2014.

Når kommunestyrene på Fosen behandlet saken  våren 2015, var resultatet av folkeavstemninger og innbyggersøkelser at politikerne ikke gikk inn for å danne en kommune på Fosen.

- Nå står vi, to år etter, av forskjellige årsaker foran en ny vurdering av samme sak, nemlig behandling av en kommune på Fosen!  Hva har forandret seg ila de siste to år, spør partiet i uttalelsen.

Tvang

Det senterpartiet på Fosen, med stortingsrepresentant Heidi Greni og Fylkesstyret i møtet, ble enige i at har forandret seg siden sist gang man behandlet tanken om en Fosen kommune tidlig 2015,  er at Indre Fosen er midt i en sammenslåingsprosess.

OG en stortingsproposisjon med bruk av tvang for å slå sammen kommuner, også på Fosen.

- Senterpartiet Rissa, Leksvik, Åfjord, Roan, Osen, Bjugn og Ørland er for frivillighet, fakta og folkeavstemminger i temaet kommunestruktur, heter det i uttalelsen.

- Av respekt for innbyggerne og demokratiet anbefaler Senterpartiet alle kommunestyrene på Fosen å si nei til storkommune i denne prosessen.

Interkommunalt samarbeid

Videre sier partiet at de gode prosessene mot sammenslåing har fått sitt resultat i form av det kommunene frivillig har besluttet for seg selv.

- Dette har vi stor respekt for, lokaldemokratiet har talt, og det aksepteres ingen tvangssammenslåing av kommunene i Fosen, skriver alle senterpartilagene på Fosen.

I sitt siste punkt, mener Senterpartiet at Fosen kan se på mulighetene i vår region gjennom Fosen Regionråd. Der sitter alle kommunene på Fosen representert, og siden organet er konsensusbasert, må alle kommunene være enige i det man skal gjennomføre.

Partilagene på Fosen trekker frem eksempler som lik arbeidsgiveravgift, statlige arbeidsplasser til Fosen, videreutvikling av samferdselsstrategien for Fosen og å videreutvikle strategiske næringsplaner for hele regionen som områder man kan jobbe videre med gjennom regionrådet.

- Nabopraten i Fosen er gjennomført, gode prosesser har pågått, og resultatet ble frivillig gitt for hver og en av kommunene. Dette har vi stor respekt for, lokaldemokratiet har talt, og det aksepteres ingen tvangssammenslåing av kommunene i Fosen, skriver partiet i sin felles uttalelse.