Han frykter at forsamlingshuset Åsvang må legges ned som en konsekvens av at vegen forbi huset blir forkjørsveg.

Harald Andresen er leder i styret for forsamlingshuset Åsvang som ligger langs fylkesveg 717 mellom Rørvik og Stadsbygd i Rissa. Han liker ikke Statens vegvesen har bestemt at vegen forbi huset, som ble bygd for over 80 år siden, blir forkjørsveg.

Forkjørsvegskiltene settes opp i løpet av denne uka ifølge Statens vegvesen.

Har protestert

- Det er dårlig med parkeringsmuligheter ved huset, og når det er arrangement her må bilene parkere langs vegen. Når det blir forkjørsveg mister vi den muligheten siden det ikke er tillat å parkere langs en forkjørsveg. Vi har sendt inn en protest fordi vi mister parkeringsmuligheten vår. Konsekvensen blir at vi må legge ned huset, sier Andresen.

Han frykter også at farten langs vegen mellom Rørvik og Stadsbygd sentrum vil øke som en følge av denne strekningen blir forkjørsveg.

Har ikke blitt spurt

- Jeg synes også det er merkelig at vi ikke har fått høre noe om vegvesenets planer om forkjørsveg før vi hørte om det i media. Jeg mener de burde ha tatt opp dette med dem som bor langs vegen og spurt om de har innvendinger. Dette er en smal veg som ikke har gang- og sykkelveg, og det er mange unger som ferdes her, sier Andresen.

Ikke ønskelig

Avdelingsdirektør Eva Solvi i vegavdelingen i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag sier at det ikke er noen automatikk i at det blir parkeringsforbud langs en forkjørsveg.

- Men det vil ikke være ønskelig med parkering langs en forkjørsveg, sier hun.

Hun opplyser at det ikke er vanlig å informere den vanlige innbygger når en veg blir omgjort til forkjørsveg.

- Det er ikke vanlig at vi har slike saker ut på høring. Det naturlige er at vi informerer kommunen, sier hun.

Sikrere trafikk

Hun mener vegen blir sikrere når den blir forkjørsveg.

- Det blir en sikrere trafikkavvikling når det blir vikeplikt fra veger som kommer inn på forkjørsvegen. Da vil folk vite hva som er regelen. Slik som det har vært nå, har mange kjørt som om vegen var en forkjørsveg. Nå er vegen i en slik stand at den kan bli en forkjørsveg. Det har kommet en del ønsker fra folk om at denne strekningen burde bli en forkjørsveg. Det er også vår vurdering, sier Solvi.

Hellig grunn

Hennes kollega i Statens vegvesen, overingeniør Mads Ole Kringen, mener det ikke er lov å parkere langs denne forkjørsvegen.

- Det skal ikke parkeres langs en forkjørsveg hvor fartsgrensen 60 kilometer i timen eller mer. Området fra kvitstripa og ut til vegskuldra er hellig grunn for oss. Der skal det ikke parkeres. Det handler om trafikksikkerhet for dem som ferdes langs vegen. Styret for Åsvang bør finne en ny adkomst til huset. Det går an å søke om midler til det, sier Kringen som antyder at vegvesenet kan være positiv til en slik søknad.