Roan kommune har nå lagt ut manntallet til offentlig ettersyn. Det er en forutsetning for å få stemme ved høstens kommune- og fylkestingsvalg at man står oppført der.

Manntallet for de fire valgkretsene i Roan er lagt ut ved E. Hopstads Enke, Bessaker, ved Matkroken, Straum, ved Coop Marked, Roan og ved Hongsand Dagligvare, Hongsand, opplyser Roan kommune.

Hovedmanntallet er lagt på kommunehuset.

Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at feilen rettes opp. Det må gjøres skriftlig til valgstyret i Roan, og det må begrunnes.