Bussene er ment å erstatte unødig bruk av drosje, samt ta med pasienter som kjører egen bil eller reiser på andre måter.

- Bussene har meget høy standard og er spesialtilpasset pasienttransport, sier Turid Røe Mostuen, enhetsleder for pasientreiser ved St. Olavs Hospital HF. Hun påpeker at bussene ikke er åpne for ordinært reisende. God utnyttelse av bussene vil også kunne gi en økonomisk og miljømessig gevinst, sier Mostuen.

Ruten Åfjord – Trondheim kjøres av Trønderbilene AS, og ruten Røros – Trondheim, kjøres av Gauldal Billag AS. Det blir satt opp drosje til/fra holdeplass/stoppested for de som ikke har mulighet til å komme seg til bussen.

St. Olavs Hospital HF ønsker å presentere bussene for rekvirenter, publikum og media, slik at flest mulig blir kjent med tilbudet. Det kjøres derfor en visningstur på strekningen Åfjord – Trondheim mandag 10.august og på strekningen Røros – Trondheim, tirsdag 11. august.