Øystein Ekroll fra Nidarosdomens Restaureringsarbeider forklarer om Reins klosters historie og byggestil under sin omvisning.
Rosnesfole.