Kommunestyret vedtok nylig at Vanvikan skole skulle følge rådmannens reviderte budsjett. Fra årets skolestart ble elevene møtt av en ny hverdag: Større undervisningsgrupper (opptil 45 elever), timer til spesialundervisning reduseres, vanlig leirskole utgår fra og med våren 2015, skoleskysstilbudet reduseres, overnattinger bortfaller, svømmeundervisningen reduseres og at leksehjelp utgår for skoleåret 2014 - 2015.Les hele saken her.

– I et klubbvedtak har vi kommet fram til at vi ønsker å komme med en uttalelse fra alle lærerne, sier Siv Erdal, klubbleder ved Vanvikan skole.«Klubben ved Vanvikan skole reagerer kraftig på innsparingene som Vanvikan skole er pålagt å gjennomføre. Som pedagoger kan vi ikke stille oss bak dette. Det er kun tatt hensyn til økonomi og ikke til elevenes behov. Lover, forskrifter, regler og tariffavtaler er etter vårt syn brutt.

Allerede 15.08.2014 behandlet klubben ved Vanvikan skole denne saken i klubbmøte. Samme dag ble våre bekymringer uttrykt i et brev som ble sendt rådmann og ordfører i Leksvik kommune, samt leder i FAU og rektor ved Vanvikan skole.

Vi forventer at rådmann og ordfører kommer med et svar til oss», her det i klubbens uttalelse.– Vi skal ikke bryte loven

Ordfører Einar Strøm (Sp) sier kommunen ikke vil akseptere eventuelle egne lovbrudd. Han forteller at saken kan bli tema i neste møte i kommunestyret. Tidligere har saken vært drøftet i formannskapet.

– Vi skal selvsagt ikke bryte loven. Hvis noen mener det har skjedd, så får vi gå grundig gjennom saken. Da kan vi i fellesskap avklare den juridiske biten. Vi ønsker i så måte å samarbeide med skolen, sier Strøm.– Smertefull prosess

Ordføreren sier kuttene i skolen er beklagelig. Han mener samtidig at innsparinger er uunngåelig.