De som takker ja til erstatningen fra Forsvarsbygg vil få huset revet. Forsvarsbygg har nå lagt ut anbudskonkurranse om prosjektering av støyisolering og riving av støyutsatte boliger i Ørland.

Fokus på miljø

- Det endelige omfanget på oppdraget vet vi ikke før reguleringsplanen for kampflybasen blir vedtatt i høst. Vi lyser ut konkurransen slik at befaring av de første boligene kan ta til i 2015, sier Jens Levi Moldstad, plan- og prosjekteringssjef i Forsvarsbygg kampflybase.

Oppdraget omfatter også støyisolering av bygg innenfor stasjonsgjerdet. Ifølge Forsvarsbygg skal riving av boliger i støysonene skje på miljømessig forsvarlig måte. Det skal ryddes ordentlig opp, påpeker Forsvarsbygg. Det blir ikke aktuelt å grave ned bygningsmassen i grunnen.

Riving i mange år

Direktør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg kampflybase uttalte i juni at det ikke er sikkert at alle huseierne i rød støysone får tilbud om innløsning før 2020. Dermed kan rivingen av boliger i støysonen pågå i flere år fremover. Så langt har 17 huseiere mottatt tilbud fra Forsvarsbygg. Det er ikke ventet flere erstatningstilbud fra Forsvarsbygg før neste år. Det er også usikkert hvor mange huseiere som vil motta tilbud om innløsning. Forsvarsbygg og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag legger ulike desibelgrenser til grunn for innløsning. Om Fylkesmannens råd følges, vil 180 husstander få tilbud om innløsning. Hvis Forsvarsbyggs tolkning av forskriftene følges, vil 126 huseiere bli tilbudt innløsning.