At temaet kommunesammenslåing kan skape mange forskjellige meninger er det ingen tvil om, noe som tydelig kom frem under onsdagens møte på Fosen Fjord Hotell. Møtet ble holdt i regi av Åfjord kommune og ordfører Vibeke Stjern (Ap), rådmann Per Johansen, informasjonsarbeider Kim Roger Asphaug, samt ordfører i Bjugn, Ogne Undertun (Ap).

Må ordnes opp

Dette er det mest besøkte folkemøtet hittil, noe kommunens representanter sa seg godt fornøyd med. Møtet startet med litt historie, samt generell informasjon om hva som har skjedd så langt i prosessen siden temaet om sammenslåing ble aktuelt.

- Slike kommunereformer er ikke enestående med oss. Vi ønsker å sikre folketallet gjennom sammenslåing. Målet er at alle kommunene i landet skal være i mål i 2025, sa Johansen. Rådmannen la også vekt på hvor viktig det er å opprettholde kommunetilbudene som eksisterer i dag i en slik prosess.

- Vi har kommunen rundt oss hele livet, fra start til slutt. Og sammen er vi sterke og kan få til mye gjennom en sammenslåing, sa rådmannen. En av grunnene til skeptisismen til en sammenslåing med både Bjugn og Roan er at begge kommunene er i dag på Robek-listen. Dette er noe som må bli ordnet opp i før en eventuell sammenslåing.

- Det er to betingelser for at en sammenslåing skal skje, de kan ikke være på Robek-listen og de skal ikke ha eiendomsskatt på hus og hytter. Men dette er noe som ser ut til å bli i orden til den eventuelle sammenslåingen, sa Johansen. Rådmannen kunne også informere om at satsingsområdene til en eventuell storkommune kommer til å bli mat, kunnskap og kraft.

Bevare verdier

Den omtalte folkeavstemningen var også et av temaene som kom opp. Bjugn har vedtatt å ikke holde en slik avstemming, mens Åfjord skal fatte en beslutning 9. desember. Etter informasjonsrunden fra kommunen kunne de oppmøtte spørre og kommentere. Her kom det frem sterke meninger både for og mot en sammenslåing. Motargumentene handlet stort sett om økonomi, helsesektor og de videregående skolene.

- Vi vet ikke hvilke oppgaver som møter oss i kommende år. Jeg ser ikke hva vi har til felles med Bjugn og jeg har heller ikke opplevd noe engasjement i dette prosjektet. Dette er et dårlig utgangspunkt, sa en av de fremmøtte. Vedkommende mente at det hadde vært bedre om Ørland og Bjugn hadde ryddet opp i forholdet sitt og at vi ikke måtte sette det som åfjordingene hadde jobbet hardt for i sin kommune. Ordfører Undertun hadde følgende svar:

- Vi har ikke klart å bli enige med Ørland, derfor må vi se andre veier. En slik sammenslåing handler om tillit. Dette har vi ikke har funnet hos Ørland, men hos Åfjord.

Ordfører Stjern mente dette er en vanskelig prosess.

- Vi folkevalgte må kunne se 50 år frem i tid når vi tar avgjørelsene i dag. Dette er vanskelig. Men vi må kunne snakke om hva vi kan få til hvis vi blir en storkommune, kontra en liten, sier Stjern.

Skolenedleggelse?

Det å bevare Åfjord videregående skole var et viktig tema. Mange er tydelig redd for at en sammenslåing kan føre til nedleggelse av skolen og at man heller flytter skoleelevene til Fosen videregående skole i Bjugn. Tidligere rektor ved skolen i Åfjord, Astrid Witsø, mente det er viktig å se fremover, og ikke bare bakover.

- Jeg tror ikke skolen er mer truet sammen enn om vi blir stående alene som kommune, sa Witsø. Kommunereformen er noe som tydelig engasjerer innbyggerne i Åfjord. Om det blir folkeavstemning gjenstår å se, men i mellomtiden skal det gjøres en spørreundersøkelse via telefon der 800 Åfjordinger blir spurt om hva de synes.

Ordfører Vibeke Stjern kunne fortelle at forrige kommunesammenslåing var tilbake i 1964, den gang med Stoksund. Foto: Lars Birger Berdal