Man må tilbake til 1965 for å finne sist Ørlands innbyggertall lå på omtrent samme nivå. Året Einar Gerhardsen (Ap) takket av som statsminister og Per Borten (Sp) tok over, bodde det 5294 innbyggere i kommunen.

Kraftig økning på ett år

Da Stortinget den 14. juni 2012 vedtok at hele Norges nye F-35-flåte skulle samles på Ørlandet, sto forventningene i taket. Vedtaket sikret flere hundre nye arbeidsplasser på Ørland flystasjon. Fra 2012 og frem til 2016 opplevde Ørland en vekst fra 5119 til 5209 innbyggere. Spesielt det siste året har veksten skutt fart. Etter første kvartal i år bor det 5298 personer i forsvarskommunen.

- Som forventet

Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) føler seg sikker på at veksten skyldes kampflybasen. Og han forventer at trenden fortsetter.

- Dette er som forventet, selv om veksten kom litt sent. På Fylkesmannens vårkonferanse fikk vi lagt fram befolkningstall som viser at Ørland er kommunen i Sør-Trøndelag som vokser fjerde mest etter Trondheim, Skaun og Frøya, sier han.

Myrvold legger til at det er et skår i gleden at kommunen ikke har fødselsoverskudd.

Oppgang på 50-tallet

Siden 2. verdenskrig har det etter alt å dømme aldri vært så mange registrerte innbyggere på Ørland som nå. På grunn av tyskernes tilstedeværelse samt en mengde krigsfanger fra Øst-Europa, var det langt mer folk på Ørlandet under krigen. Fosna-Folket har ikke funnet befolkningstall for årene 1945-1950, men siden 1950 har innbyggertallet i alle fall aldri overgått dagens 5298. I 1951 var innbyggertallet eksempelvis nede i 3998. Etableringen av Ørland hovedflystasjon på 50-tallet sørget for vekst. Innbyggertallet passerte 4000 i 1952. Nær ti år senere, i 1961, kom Ørlands borger nummer 5000. I 1965 nådde Ørland en topp på 5294 innbyggere.

Nedgang og ny vekst

Deretter gikk det nedover. I 1976 sank innbyggertallet nok en gang til under 5000. Først drøye 20 år senere, i 1997, krøp tallet igjen over 5000. Og siden har Ørland hatt over 5000 beboere. Antallet lå stabilt med små variasjoner frem mot for et par år siden. Nå spørs det om veksttrenden fortsetter.