Sanner gir bare to alternativ for kommunestrukturen

Kommunalminister Jan Tore Sanner skisserer bare to muligheter for kommunestrukturen Stortinget vedtar for Fosen i vår. Foto: NTB Scanpix