-Vi oppfører oss ikke slik på andre plasser enn i bilen. Det er mennesker i de andre bilene. Vi beveger oss i stor hastighet i et mulig drapsvåpen på en vei som er fem meter bred eller enda smalere når vi kjører, sier sjef for avdelingen for Trafikant- og kjøretøy i Vegvesenet i Nord- og Sør-Trøndelag, Torodd Østerås.

I den første helga i mai skrev Fosna-Folket om en helg der UP beslagla ni førerkort på Fosen.

I forrige uke fortalte avgangselever ved Fosen videregående skole om et miljø der unge sjåfører tøffer seg for hverandre ved å bryte trafikkregler.

Tenke oss om

Østerås sier vi som bilister ofte glemmer at det er andre personer i trafikken rundt oss når vi kjører.

- Det er snakk om vanlig folkeskikk på lik linje når man er på et arrangement, på butikken eller i en hvilken som helst sosial anledning. Det samme gjelder i trafikken. Man skal ikke skape fare eller skade andre, sier avdelingslederen i Vegvesenet.

Han oppfordrer fosninger til å sette seg ned og tenke over hva man gjør når man kjører på veiene. Og han har samme oppfordring til alle tilreisende som kjører på de samme landeveiene ute på Fosen.

- Hva er det som skaper holdningene våre til trafikken? Hvordan omtaler vi de andre trafikantene rundt oss? Hva gjør vi når vi stresser sjåføren foran eller ikke viser hensyn, spør Østerås.

Trafikkens grunnlov

Heldigvis, sier Østerås, er det lite som skal til for at man viser hensyn i trafikken og dermed gjør veiene tryggere for seg selv og alle rundt.

- Det er egentlig bare en trafikkregel man behøver å tenke på, Vegtrafikklovens paragraf 3. jeg kaller den trafikkens grunnlov: Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret, siterer Østerås.

- Det er den enkleste oppskriften for at trafikken er trygg. Alle som har førerrett har lært dette før, men det er lurt å tenke litt over hva det innebærer en gang i blant, fortsetter avdelingslederen.

Enkle råd

Selv om det er en fartsgrense som gjelder for en veistrekning, er det alltid forholdene som avgjør riktig fart.

- Det gjelder å ta gode valg for hvilken hastighet man holder, hvor man plasserer seg på veien, hvilket verneutstyr man bruker i trafikken og å vurdere trafikkbildet rundt seg, sier Østerås.

- Det er helt greit å kjøre til side og slippe frem noen som tydelig ønsker å kjøre forbi. Vi skal ikke drive med disiplinering av andre rundt oss. Det kan godt hende noen som føler at de blir holdt igjen tar ut det ved noe som kan være en dristig forbikjøring, fortsetter han.

Holdninger

Østerås sier det heldigvis ikke koster mye krefter å være en hensynsfull sjåfør.

- Holdningene våre er avgjørende. Det er spesielt viktig at unge i trafikken har gode holdninger med seg. Hvordan vi omtaler andre trafikanter, om de er sinker eller idioter, er det noe barn plukker opp og har med seg videre, sier han.

Han forteller at det dessverre ikke er uvanlig at når det har vært en alvorlig ulykke i et ungdomsmiljø at resten av miljøet skjerper kjørevanene sine i en kort periode før de kjører like røft som før uhellet som fikk alvorlige følger for noen de kjenner.

- Jeg vil ikke moralisere. En liten påminnelse om hensyn, aktpågivelse og varsomhet er sannsynligvis alt som skal til for at mange finner tilbake til sine gode kjørevaner igjen, selv om det er vår og sommervær, sier Torodd Østerås, som er sjef for avdeling for Trafikant- og kjøretøy i Nord- og Sør-Trøndelag i Vegvesenet.