Det var i august i år at eier av Blåkafeen og Statens vegvesen møttes i Fosen Tingrett for å fastsette erstatningssum for Blåkafeen som lå midt i der den nye traseen for fylkesveg 715 skulle gå fra Osavatnet til Rødsjø.

Skjønnsretten fastsatte at Statens vegvesen må betale en samlet erstatning på 900 000 kroner for Blåkafeen og tilhørende bygninger på eiendommen.

Tre takster

Det forelå på forhånd tre ulike takstvurderinger av eiendommen, med forholdsvis store sprik i pris. Den første taksten angir til sammen en markedsverdi på 1 150 000 kroner, mens takst nummer to og tre angir verdi til henholdsvis 1 650 000 og 950 000 kroner.

Ettersom det av retten ble vurdert slik at Blåkafe-eieren, som er bosatt i USA, ikke har en «sterk og nærliggende» tilknytning til eiendommen, ble det endelige vederlaget fastsatt ut i fra hva vanlige kjøpere ville gitt for eiendommen ved frivillig salg.

- Ny runde

- Nå får vi en ny runde med forhandlinger i lagmannsretten, opplyser prosessfullmektig i Statens vegvesen, John Olav Engelsen. Han opplyser at forhandlingene er berammet til 6. september 2017.

-Det er tre muligheter for utfallet. Enten at lagmannsretten sier det samme som tingretten, at de setter ned erstatningssummen, eller at de setter den opp, opplyser Engelsen.