De to siste transportflyene har ankommet Norge fra flyfabrikken Lockheed Martin i USA. I den forbindelse skal Forsvarsminister Grete Faremo døpe de to siste flyene ved Gardermoen flystasjon førstkommende tirsdag.

Flyene er levert etter planen i perioden 2008–2010, og er en suksesshistorie med tanke på rask levering av militært materiell – og godt innenfor budsjett, ifølge Forsvaret.

Den første Hercules utgaven. C-130A, ble levert til US Air Force så tidlig som i desember 1956, det vil si at flytypen har vært i operativ tjeneste i over 50 år. Det er halvparten av den tiden som flymaskiner overhodet har eksistert.

De 6 gamle Hercules C-130 E/H ”Odin”, ”Tor”, ”Balder”, ”Frøy”, ”Ty” og ”Brage” som Norge anskaffet i 1969 er nå ”pensjonert” og erstattet av 4 nye C-130J Super Hercules. Disse kom til landet i 2009/2010 og bærer navnene på de ”pensjonerte guder” Odin, Balder, Tor og Brages hustruer: ”Frigg”, ”Nanna”, ”Siv” og ”Idunn”.

Tekniske spesifikasjoner C-130J Hercules:

  • Vingespenn: 40,4 m

  • Lengde 34,4 m

  • Høyde: 11,8 m

  • Vekt uten last:86 000 lbs/39 tonn

  • Lasteevne: 47 800 lbs/21,6 tonn

  • Marsjhastighet: 355 kts/ 657 km/t

  • Rekkevidde uten last: 3700 n.mi/6850 km

  • Rekkevidde med last: 2500 n.mi / 4600 km

  • Marshøyde: 27000 ft/ 8230 m

Foto: Wikipedia