Etter hvert ble det også muligheter til et mangfold av kunst og kulturuttrykk. Denne uka feirer Bjugn kulturskole jubileum.

Nostalgien grep fatt da alle rektorer i kulturskolens historie var samlet en formiddag denne uka. Antallet tyder på en stabilitet som få kan vise til. Kun tre menn har styrt kulturskolen i Bjugn i de tretti årene den har eksistert. Det hele begynte som et prøveprosjekt i 1977.

- Vi var tre kommuner i landet som deltok, kan senioren blant herrene fortelle, Per Henning Moan. Trondheim, Sandnes og Bjugn kommuner fikk i oppgave å prøve ut konseptet med statsstøttet musikkundervisning i Norge. Moan legger vekt på at den store korpsaktiviteten som allerede var i gang, var et godt grunnlag å bygge på. Det presiseres at Ørland kommune allerede var i gang med egen musikkskole.

Les mer om denne saken i Fosna-Folkets papirutgave eller på pdf!

Både Per Henning Moan, Ådne Røkkum og Bjørnar Harøy har vært rektorer ved henholdsvis Bjugn musikkskole og kulturskole. Her øves det til den store jubileumsfeiringen.