- Det har vært et turbulent år i omsorgssektoren, vi har hatt en del sykdom i ledelsen, vi har hatt dårlig oppfølging av sykemeldte og permitterte, og det har ikke vært leid inn nok folk, sier sykepleier Kjersti Ngozi Furuset om situasjonen som forklarer noen av årsakene som har krevd beordring av folk på jobb flere ganger det siste året.

Ingen har oversikt

Utskiftninger og sykemeldinger i ledelsen har ført til at ingen har oversikt, eller har tatt skikkelig tak i problemet.

- Vi har fleksiturnus som går over seks uker. Vi har kanskje ikke vært flinke nok selv heller, til å sette opp turnuslistene. I tillegg har vi underskudd på faste ansatte slik at vi har problemer med å dekke opp helgene. Dette er grunnleggende problemer vi har hatt en stund. Noen sommervikarer har sagt ja til sommerjobb, men ikke dukket opp fordi de har fått andre jobber, eller de har slutta. Derfor ble det veldig trasig noen helger i sommer, og dermed beordring av folk på jobb, sier Furuseth.

Prøver å unngå beordringer

Rådmann Oddbjørn Ressem sier de prøver så godt de kan å unngå beordringer.

- Nå er det jo en gang slik at dette er lov, men vi prøver å holde det på et minimum. Å få feriene til å gå opp er vanskelig, og det er klart at dette er noe enhetslederne jobber kontinuerlig med, sier Ressem. Han påpeker også at med fleksiturnusen som er innført, har han en forventning om at fleksibiliteten går begge veier.

- Beordring har skjedd gjentatte ganger de siste to årene. Mener du det er gjort nok for å unngå slike episoder?

- Nei, man kan selvsagt alltid bli bedre. Men, jeg mener vi har tatt grep nå for å unngå dette framover, og vi har fått utvidet antall ansatte, så jeg føler at vi er på rett vei.

- Det har vært mye sykemeldinger i ledelsen, kan det være noe av årsaken?

- Vi hadde en del sykemeldinger i fjor, men sykefraværet har gått ned nå. Det er klart det påvirker, men samtidig har vi medarbeidere som tar det på alvor og tar ansvar. Nå har vi fått på plass en ny leder og jeg føler at vi er på rett vei, sier Oddbjørn Ressem.

SYKEPLEIER Kjersti Ngozi Furuseth er en av flere som er blitt beordret på jobb i sommer.