i forbindelse med satsing på Industriområdet på Kråkøya i Roan, skrev ordføreren under tre festekontrakter med varighet på 99 år. Saken ble ikke politisk behandlet. Foto: Terje Dybvik

Skrev under millionkontrakt om tomteleie på valgdagen: – Jeg oppfatter at dette var vanlig praksis

Tre måneder før sammenslåing med Åfjord og uten politisk behandling, inngikk daværende ordfører i Roan, Einar Eian, kontrakter som koster kommunen 139.000 kroner i året.