I kommune-NM presenteres det også en oversikt over hvordan arbeidsplassene er fordelt på bransjer.

En av fire i industrien

For Leksvik sin del er det helse- og sosial som er størst med 25,3 prosent. Industri og olje er en god nummer to med 23 prosent. Tjenestenæringen har 14.9 prosent av arbeidsplassene. Varehandel utgjør 8,6 prosent.

Offentlig administrasjon utgjør den største sysselsettingen på Ørlandet med 21.1 prosent. Deretter kommer tjenesteyting med 15,8 prosent, helse- og sosial med 14,5 prosent og varehandel 14,4 prosent.

Som Leksvik er også helse- og sosialetaten i Rissa størst med 20,6 prosent. Likheten med nabokommunen er også den samme innen industri og olje med 20,1 prosent. Tjenester er neste på listen 17,3 prosent, mens varehandel troner som den fjerde største bransjen med 10.1 prosent.

Helse- og sosialetaten stor også i Bjugn

For Bjugn sin del er også helse- og sosialetaten på topp med 25,4 prosent. Tjenester er nummer to med 15,4 prosent. Deretter kommer offentlig administrasjon med 11,6 prosent, byggevirksomhet med 11,5 prosent, undervisning med 10,8 prosent og varehandel med 10,7 prosent.

Entreprenørene holder Åfjord i gang

Byggevirksomheten er på i antall arbeidsplasser i Åfjord med 21,4 prosent.  Helse- og sosialetaten er også stor i denne kommunen med 18,2 prosent.  Tjenesteyting er den tredje største bransjen med 14,6 prosent, mens varehandel utgjør 12,2 prosent av arbeidsplassene.

Nesten en av tre i helse- og sosialetaten

I Roan er helse- og sosialetaten den største med 31,7 prosent. Ingen bransje på Fosen har dermed så stor andel av sysselsettingen i en enkeltkommune. Noe spesielt er det også at jordbruk/skogbruk/fiske markerer seg høyt med 25,1 prosent av arbeidsplassene. Deretter er fordelingen på de andre bransjene ganske lik.

Som med mange andre Fosen-kommuner er også helse- og sosialetaten størst i Osen med 22,6 prosent. Jordbruk/skogbruk/fiske er som nabokommunen i sør nest størst 20,1 prosent. Deretter kommer tjenesteytende næring med 15,7 prosent og undervisning med 13,1 prosent.