Norske forsikringsselskaper registrerte i fjor 82 409 eneulykker. For 20 år siden var tallet 20 000. Det skriver forsikringsselskapet IF skadeforsikring i en pressemelding.

– Utviklingen er oppsiktsvekkende og bekymringsfull. Denne typen ulykker er ofte knyttet til uoppmerksomhet, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If Skadeforsikring.

Smarttelefon

Han mener moderne elektronikk forstyrrer sjåførene på veien, spesielt når de er alene i bilen.

– Særlig etter at smarttelefonen ble allemannseie i 2007 har det blitt flere eneulykker. Ser man på tallene fra Finans Norge har antall bilskader økt med ti prosent siden 2006, mens antall eneulykker har økt med 60 prosent, sier Berge.

- Liten tvil

Avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen er enig i at det er en økt utfordring at sjåfører lar seg distrahere av mobilen og annen moderne elektronikk.

– I Norge har det ikke vært forsket på sammenhengen mellom distraksjon og ulykker. Men det er liten tvil om at uoppmerksomhet kan være en del av forklaringen på økningen i eneulykkene. Det ser man fra undersøkelser som er gjort i andre land, blant annet USA, sier hun.