Rådmannen i Leksvik innstiller overfor formannskapet at TS Bygg AS tildeles 40 000 kroner til kompetanseheving. TS Bygg AS er en nystartet tømrerbedrift som ble registrert i september 2016.

Tannhelseprodukter

Rådmannen innstiller på at Ids Grafiske AS kan få et tilskudd på 75 000 kroner i forbindelse med oppstart av en underavdeling, IDS Dental. Denne avdelingen skal selge tannhelseprodukter.

Leksvik IL avdeling ski har søkt om 70 000 kroner i støtte til sin eliteskisatsing, men rådmannen innstiller på avslag. Begrunnelsen er at en slik søknad faller utenfor næringsfondets retningslinjer for tilskudd.

Konkurransevridende

Rådmannen innstiller også på at formannskapet skal si nei til søknaden fra Moderns AS om støtte til å starte opp begravelsesbyrå som et supplement til driften av gave- og blomsterbutikken. Avslaget begrunnes med at et tilskudd kan oppleves konkurransevridende i forhold til eksisterende virksomheter innen samme område.

Formannskapet skal ta stilling til disse fire søknadene i sitt møte onsdag kveld.