Et enstemmig kommunestyre har innvilget Linda Lutdal permisjon fra vervet som medlem i Leksvik kommunestyre fra 1. januar 2017 til 30. juni 2017.

I hennes permisjonstid rykker Ragnar Lyng (H) opp som fast medlem av kommunestyret og medlem av komité for helse og omsorg.

Kurt Myrabakk (Frp) får fast plass i formannskapet. Alvin Berg (H) blir medlem i valgnemnda i Lutdals permisjonstid, og Arvid Steen (H) går inn som vara i styret for Indre Fosen Utvikling KF.