Kommunen ønsker å gjennomføre en analyse av attraktivitet av eksisterende ledige boligtomter, framtidig behov for boligtomter og mulige nye boligområder i Lysøysundet i Bjugn.

Vekst i grendene

Bakgrunnen for søknaden er at kommunen ønsker å legge til rette for utvikling også i grendene i Bjugn.

Kommunen opplever for tiden befolkningsvekst, og det er liten grunn til å tro at veksten vil avta i åra som kommer.

For at grendene, som Lysøysundet, skal utvikles er det viktig med attraktive boligtomter. Manko på ledige tomter vil det neppe bli med det første, men ifølge kommunen er det slik at mange av de ledige tomtene ikke oppfyller dagens krav til utsikt og attraktivitet.

Arkitekt eller konsulent

«Det oppleves derfor at det er en mangel på boligtomter i noen av grendene, selv om det er ledige tomter tilgjengelig», skriver de i søknaden til fylkeskommunen.

Bjugn kommune ønsker profesjonell bistand i arbeidet med å analysere behov og attraktivitet i Lysøysundet, det være seg i form av en arkitekt eller konsulent.

Ny kommunedelplan

Analysen, som vil ta cirka to måneder å gjennomføre, skal suppleres med møter med grunneiere, utbyggere og lokalsamfunnet. Samlet vil dette utgjøre kunnskapsgrunnlaget til en ny kommunedelplan for Lysøysundet.

Dersom søknaden innvilges er oppstart satt til januar 2017.