Nærmere 2000 tyskere var forlagt her, og det ble benyttet mange krigsfanger som arbeidskraft.

Krupp-kanon

Robert Grøttan på Oksvoll har bidratt med alle bildene fra Tarva i dagens spalte, og tilhørende tekst.

Hovedbildet er fra en prøveskyting i 1941. Grøttan forklarer:

Tyskerne monterte tre 28 cm kanoner på Tarva. De ble senere dekt til med kamuflasje. Kanonene var typen SKL 45 og var produsert av Fredrick Krupp. Kanonene kunne ta ut mål som passerte, samt mål som gikk ut og inn av Trondheimsfjorden. Rekkevidden med sprenggranat var cirka 37 kilometer.

Øygruppe

Litt fakta om Tarva fra Wikipedia:

Tarva er en øygruppe i Bjugn kommune i Sør-Trøndelag. Den største og eneste bebodde av øyene er Husøya. Arealet er 14 kvadratkilometer, hvorav Husøya utgjør 8 kilometer. Øya har ca. 15 fastboende.

Øya tilhørte Austrått fram til 1858, og har fremdeles en opprinnelig eiendomsstruktur med én dominerende grunneier. Det drives landbruk, blant annet med utgangersau og egg- og dunvær. Luftforsvaret har et skytefelt på vestsiden øyene. Været landskapsvernområde på østsiden ble etablert i 1982.

Tarva kapell ble bygget i 1972, og kirkegården ble etablert i 1921. Tarva har eget postkontor, med postadresse 7166 Tarva. Øya har ikke butikker, men sommeråpen pub. Det er ferjeforbindelse til Dybfest på fastlandet. Tarva skole ble nedlagt på 1990-tallet.

Bidrag til "Gammeldagen" sender du på mail til: terje.dybvik@fosna-folket.no

JUL: Julefeiring på Hegrestein, like ved der hvor Luftforsvaret har skytefelt i dag. Anlegget Hegrestein var underlagt Artilleri Gruppe Ørland, Lørbern, som igjen var underlagt Marine Artilleri Abtelung 507. Sistnevnte hadde sitt hodesete i Trondheim. Bildet er trolig tatt jula 1942.
RADAR: Radaren på Hegrestein. Denne radaren ble i 1943 byttet ut med en fastmontert radar av typen Fumo 4. Den radaren med tilhørende bunkere står igjen der den dag i dag. Den skal være den eneste bevarte i verden.
RADAR-SOLDAT: Marinesoldat på Hegrestein. Hegrestein er ei lita øy rundt 30 meter vest for Tarva. Den tyske marinen monterte her en radar av typen Freia, som var en mobil radar. Soldatens navn er Herbert Verdonck og han var utdannet radarteknikker. Verdonck var på Hegresteinen til han ble beordret til tjeneste ved Batterie Møvik i Kristiansand. Legg merke til soldatens rifle; en norsk Krag Jørgensen.