Roan hytteforening stiller seg bak kravet fra ordføreren i Roan, Jan Helge Grydeland, om at det må finnes en alternativ kjørevei for innbyggerne i Roan. Etter raset på fylkesvei 14 ved Hellfjord sist fredag er halvparten av innbyggerne i kommunen isolert, uten mulighet for å benytte en annen vei til omkjøring for bi rasstedet.

Foreningen sier at dens medlemmer benytter Roan kommune som ett sted for rekreasjon. Men er også avhengig av at det er et blomstrende samfunn og næringsliv i Roan kommune. Sikker fremkomst mellom hjem,skole og arbeid er en viktig faktor for en videre utvikling av Roan kommune, sier hytteforeningen i en pressemelding.

Roan hytteforening ble stiftet i 1993. Det er en partipolitisk nøytral interesseorganisasjon for eiere av fritidseiendom i Roan kommune. Foreningen har som formål å ivareta medlemmers felles- og individuelle interesser forbundet med fritidseiendommer og fritid i Roan kommune.