Tiårets største arkeologiske utgraving i Trøndelag har ført til flere spektakulære funn. Nå tror prosjektlederen at det også kan være mulig å finne spor etter et havneområde med naust i nærheten av Ørland hovedflystasjon. Det er viktig å tenke ut over undersøkelsesområdet for å danne et helhetsbilde av bosetting på Vik i eldre jernalder, forteller Ystgaard.

Knyttet til hav

- Vi har funnet mange spor av gårdsbosetning i selve utgravningsområdet. Samtidig ser vi av landskapet at dette var bosetning som var knyttet til havn og hav, sier hun.

Selv om det ikke finnes konkrete bevis på at det har vært naust og havner i området, tyder all logikk på det, forklarer hun.

- All logikk og landskapsforståelse peker mot at det må ha vært en form for havn, kanskje med naust, i bukta som lå øst for utgravningsområdet rundt år 500 etter Kristus, sier Ystgaard.

Samarbeider med NGU

Det inngås nå et samarbeid med NGU (Norges geologiske undersøkelse) for å få bedre tidfesting av landhevingsforløpet for å få bedre informasjon om hvordan landskapet så ut til hvilken tid.

- Når det gjelder graver så viser satellittbilder at det finnes overpløyde gravhauger på Vik like øst for våre undersøkelsesområder. Det er også kjent mange forhistoriske gaver langs Uthaugsvegen og nær flere av gårdstunene på Vik. Flere av disse er gravd ut, mange i forbindelse med bygging av veg og grustak, forteller Ystgaard.

Fortsetter trolig i april

Utgravningene på Vik fortsetter trolig mellom april og september, opplyser hun.

- Da skal vi grave ut et område som ligger nord og øst for hovedporten i tillegg til et område like nord for Mikkelhaugen.Vi regner med å finne flere spor etter bosetting fra eldre jernalder i disse områdene, sier Ystgaard.

Les mer om utgravingene på Ørlandet:Dette karet kan ha blitt brukt til mjød-drikking for 1600 år siden Har funnet gårdstun fra Jesu tid- Den viser at også de var glade i å pynte segTiårets største arkeologiske utgraving i TrøndelagFant dyretenner og utbrente beinfragmenterHar trolig funnet gård fra vikingtidenSpennende funn fra vikingtida gjort ved kirka

Ingrid Ystgaard er arkeolog og prosjektleder for utgravingene ved kampflybasen. Foto: Åge Hojem, NTNU