Roan kommune er kommet på Robek-lista. Det betyr at Fylkesmannenskal godkjenne kommunens låneopptak og leieavtaler på anlegg, bygg og varigedriftsmidler. I følge adressa.no skyldes Fylkesmannens vedtak om å sette Roanpå Robek-lista at kommunestyret har gjort et vedtak om at regnskapsmessigmerforbruk på vel to millioner kroner i 2012 skal inndekkes over tre år. Kraveter to årOrdfører Jan Helge Grydeland mener det ikke ligger noen dramatikk i at kommunener kommet på Robek-lista, men at det blir en stor jobb å få orden på økonomien.

Leksvik er den andre fosenkommunen som er på Robek-lista.